Kênh thông tin giải trí dành cho giới trẻ
Tự động đăng nhập lần sau
Toàn bộ
Đại sảnh
Du lịch VĐ
Làm quen
Thư viện
Thư giãn
Trường xưa
Âm nhạc
Phim ảnh
Thời trang
Cuộc sống
Tâm sự
Chém gió
Năng khiếu
DJ-Club
Bang hội
CLB
Đố vui
Trò chơi
Tin tức
Kỳ thú
Tin học
Ảnh đẹp
Học tập
Linh tinh
Tiêu đềSáng lậpGửi cuốiChuyên mụcBìnhXem
Bài gửi sau cùng
Bài mới trong thời gian

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

 Trùm Forum

Admin

avatar
Trùm Forum


Demo:

[You must be registered and logged in to see this image.]

Thay toàn bộ profile_add_body bằng:

Code:
<script src="{JSPWD}"></script>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

{ERROR_BOX}

<div class="main">
  <form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post" name="post" id="ucp" class="frm-form">
  <div class="main paged" style="float: left; width: 700px; padding-right: 5px;">
      <p><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" /></p>
      <!-- BEGIN switch_informations_menu -->
      <div class="main-head"><div class="subtitle">{L_REGISTRATION_INFO}{L_MY_PROFILE}</div></div>
      <div class="main-content frm">
        <p class="frm-info">{L_ITEMS_REQUIRED}</p>
        <fieldset class="frm-set multi">
            <!-- BEGIN switch_namechange_disallowed -->
            <dl>
              <dt><label>{L_USERNAME} : *</label></dt>
              <dd><input type="hidden" name="username" value="{USERNAME}" class="inputbox" /><strong>{USERNAME}</strong></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_namechange_disallowed -->
            <!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
            <dl>
              <dt><label>{L_USERNAME} : *</label></dt>
              <dd><input type="text" name="username" value="{USERNAME}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_namechange_allowed -->
            <!-- BEGIN switch_emailchange_disallowed -->
            <dl>
              <dt><label>{L_EMAIL_ADDRESS} : *</label></dt>
              <dd><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" />{EMAIL}</dd>
            </dl>
            <!-- END switch_emailchange_disallowed -->
            <!-- BEGIN switch_emailchange_allowed -->
            <dl>
              <dt><label>{L_EMAIL_ADDRESS} : *</label></dt>
              <dd><input type="text" name="email" value="{EMAIL}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_emailchange_allowed -->
            <!-- BEGIN switch_edit_profile -->
            <dl>
              <dt><label>{L_CURRENT_PASSWORD} : *</label></dt>
              <dd><input type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span>
              </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_edit_profile -->
                         
            <dl><dt><label>{L_CURRENT_PASSWORD} : *</label></dt>
                                  <dd><input type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" class="inputbox" />

                        <br /><span class="italic">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span></dd>
</dt>
                         
              <dt><label>{L_NEW_PASSWORD} : *</label></dt>
              <dd><input type="password" name="new_password" value="{NEW_PASSWORD}" class="inputbox left" />
                  <div id="cont_pwd">
                    <div class="pwd_img" id="pwd_bad" >{BAD_LEVEL_PWD}</div>
                    <div class="pwd_img" id="pwd_middle" >{GOOD_LEVEL_PWD}</div>
                    <div class="pwd_img" id="pwd_good" >{STRONG_LEVEL_PWD}</div>
                  </div>
                  <div class="clear"></div>
                  <span class="italic">{L_PASSWORD_IF_CHANGED}</span>
              </dd>
            </dl>
            <!-- BEGIN switch_confirm_password -->
                          <dl>
              <dt><label>{L_CONFIRM_PASSWORD} : *</label></dt>
              <dd><input type="password" name="password_confirm" value="{PASSWORD_CONFIRM}" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_PASSWORD_CONFIRM_IF_CHANGED}</span>
              </dd>
            </dl>
        </fieldset>
        <!-- END switch_confirm_password -->

        <!-- BEGIN switch_span_div -->
        <!-- END switch_span_div -->


            <!-- BEGIN switch_website -->
            <dl>
              <dt><label>{L_WEBSITE} : {MUST_LABEL_2}</label></dt>
              <dd><input type="text" name="website" value="{WEBSITE}" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_WEB_EXPLAIN}</span>
              </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_website -->
            <!-- BEGIN switch_location -->
            <dl>
              <dt><label>{L_LOCATION} : {MUST_LABEL_1}</label></dt>
              <dd><input type="text" name="location" value="{LOCATION}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_location -->
            <!-- BEGIN switch_occupation -->
            <dl>
              <dt><label>{L_HUMOR} : {MUST_LABEL_3}</label></dt>
              <dd><input type="text" name="occupation" value="{OCCUPATION}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_occupation -->
            <!-- BEGIN switch_interests -->
            <dl>
              <dt><label>{L_INTERESTS} : {MUST_LABEL_4}</label></dt>
              <dd><input type="text" name="interests" value="{INTERESTS}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_interests -->
            <!-- BEGIN switch_gender -->
            <dl>
              <dt><label>{L_GENDER} : {MUST_GENDER}</label></dt>
              <dd>
                  <label><input type="radio" name="gender" value="1" {GENDER_MALE_CHECKED} /><span class="cont">{L_GENDER_MALE}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="gender" value="2" {GENDER_FEMALE_CHECKED} /><span class="cont">{L_GENDER_FEMALE}</span></label>
                  </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_gender -->
            <!-- BEGIN switch_birthday -->
            <dl>
                  <dt><label>{L_BIRTHDAY} :{BIRTHDAY_REQUIRED}</label></dt>
                  <dd>{S_BIRTHDAY_NEW}</dd>
            </dl>
            <!-- END switch_birthday -->        </fieldset>

        <!-- BEGIN switch_profile_fields -->
        <div class="sub-head"><span>{L_PROFILE_FIELDS}</span></div>
        <fieldset class="frm-set">
            <!-- BEGIN field -->
            <dl>
              <dt><label>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.NAME}</label></dt>
              <dd>
                  {switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.OBJECT}<br />
                  <em>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.DESCRIPTION}</em><br />
              </dd>
            </dl>
            <!-- END field -->
        </fieldset>
        <!-- END switch_profile_fields -->

        <!-- BEGIN switch_profile_fields_register -->
        <fieldset class="frm-set">

            <!-- BEGIN field -->
            <dl>
              <dt><label>{switch_informations_menu.switch_profile_fields_register.field.NAME} :</label></dt>
              <dd>{switch_informations_menu.switch_profile_fields_register.field.OBJECT}<br /><br /></dd>
            </dl>
            <!-- END field -->
        </fieldset>

        <!-- END switch_profile_fields_register -->
      <!-- END switch_informations_menu -->

      <!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
      <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_PREFERENCES}</h1></div>
      <div class="main-content frm">
      <fieldset class="frm-set">
        <dl>
            <dt><label>{L_PUBLIC_VIEW_EMAIL} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <!-- BEGIN switch_enable_mail_view --><label><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="cont">{L_FORM}</span></label>
              <label><input type="radio" name="viewemail" value="1" {VIEW_EMAIL_MAILTO} /><span class="cont">{L_MAILTO}</span></label>
              <!-- END switch_enable_mail_view --><label><input type="radio" name="viewemail" value="0" {VIEW_EMAIL_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_view_pm -->
        <dl>
            <dt><label>{L_PUBLIC_VIEW_MP} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="view_pm" value="1" {VIEW_MP_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="view_pm" value="0" {VIEW_MP_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_view_pm -->
        <!-- BEGIN switch_profile_advanced -->
        <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.L_ALLOW_PROFILE_MSGS} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="2" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_ALL} />{L_ALL_USERS}</label>  
              <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_FRIENDS} />{L_MY_FRIENDS}</label>  
              <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="0" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_NONE} />{L_NO_ONE}</label>  
              <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="-1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_HIDE} />{L_HIDE_TAB}</label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_profile_advanced -->
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.L_FB_LINK_ACCOUNT} :</label></dt>
            <dd>
              <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
              <span class="italic">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_FB_ACCOUNT_LINKED}</span>
              <!-- END switch_fb_account_linked -->

              <!-- BEGIN switch_fb_account_not_linked -->
              <fb:login-button size="medium" onlogin="facebook_link()" v="2">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_not_linked.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
              <!-- END switch_fb_account_not_linked -->
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
        <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_UNLINK_FB_ACCOUNT_EXPLAIN} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="unlink_fb_account" value="1" /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="unlink_fb_account" value="0" checked="checked" /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_fb_account_linked -->
        <!-- END switch_fb_connect -->
        <dl>
            <dt><label>{L_NEWSLETTER_ACCEPT} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="newsletter" value="1" {NEWSLETTER_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="newsletter" value="0" {NEWSLETTER_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_NEWSLETTER_ACCEPT_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_HIDE_USER} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="hideonline" value="1" {HIDE_USER_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="hideonline" value="0" {HIDE_USER_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_NOTIFY_ON_REPLY} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="notifyreply" value="1" {NOTIFY_REPLY_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="notifyreply" value="0" {NOTIFY_REPLY_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_NOTIFY_ON_REPLY_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_NOTIFY_ON_PRIVMSG} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="notifypm" value="1" {NOTIFY_PM_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="notifypm" value="0" {NOTIFY_PM_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_can_disable_mass_pm -->
        <dl>
            <dt><label>{L_ENABLE_MASS_PM} : </label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="4" {ALLOW_MASS_PM_NOTIFY_CHECKED} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="2" {ALLOW_MASS_PM_CHECKED} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="0" {DISABLE_MASS_PM_CHECKED} /><span class="cont">{L_NO_MASS_PM}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_ENABLE_MASS_PM_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_can_disable_mass_pm -->
        <dl>
            <dt><label>{L_POPUP_ON_PRIVMSG} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="popup_pm" value="1" {POPUP_PM_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="popup_pm" value="0" {POPUP_PM_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_NOTIFY_POST_PREVENT} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="post_prevent" value="1" {POST_PREVENT_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="post_prevent" value="0" {POST_PREVENT_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_NOTIFY_POST_PREVENT_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_report -->
        <dl>
              <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_POPUP} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="no_report_popup" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="no_report_popup" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_MAIL} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="no_report_mail" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="no_report_mail" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_report -->
        <dl>
            <dt><label>{L_DISPLAY_WYSIWYG} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="user_wysiwyg" value="1" {USER_WYSIWYG_YES} />{L_YES}</label>
              <label><input type="radio" name="user_wysiwyg" value="0" {USER_WYSIWYG_NO} />{L_NO}</label>
              <br /><span class="italic">{L_DISPLAY_WYSIWYG_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="attachsig" value="1" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="attachsig" value="0" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allowbbcode" value="1" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allowbbcode" value="0" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_HTML} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allowhtml" value="1" {ALWAYS_ALLOW_HTML_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allowhtml" value="0" {ALWAYS_ALLOW_HTML_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allowsmilies" value="1" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allowsmilies" value="0" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_BOARD_LANGUAGE} :</label></dt>
            <dd>{LANGUAGE_SELECT}</dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_TIMEZONE} :</label></dt>
            <dd>{TIMEZONE_SELECT}</dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_DATE_FORMAT} :</label></dt>
            <dd>{DATE_FORMAT}
              <br /><span class="italic">{CURRENT_TIME}</span>
            </dd>
        </dl>
      </fieldset>

      <!-- END switch_preferences_menu -->

      <!-- BEGIN switch_avatar_block -->
      <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_AVATAR_PANEL}</h1></div>
      <div class="main-content frm">
      <p class="frm-info">{L_AVATAR_EXPLAIN}</p>
      <fieldset class="frm-set">
        <dl>
            <dt><label>{L_CURRENT_IMAGE} :</label></dt>
            <dd>
              {AVATAR}
              <br /><input type="checkbox" name="avatardel" />{L_DELETE_AVATAR}
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
        <dl>
            <dt><label>{L_UPLOAD_AVATAR_FILE} :</label></dt>
            <dd><input type="file" name="avatar" class="inputbox" /></dd>
        </dl>
        <!-- END switch_avatar_local_upload -->
        <!-- BEGIN switch_avatar_remote_upload -->
        <dl>
            <dt><label>{L_UPLOAD_AVATAR_URL} :</label></dt>
            <dd><input type="text" name="avatarurl" class="inputbox" />
              <br /><span class="italic">{L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_avatar_remote_upload -->
        <!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
        <dl>
            <dt><label>{L_LINK_REMOTE_AVATAR} :</label></dt>
            <dd><input type="text" name="avatarremoteurl" class="inputbox" />
              <br /><span class="italic">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_avatar_remote_link -->
        <!-- BEGIN switch_avatar_local_gallery -->
        <dl>
            <dt><label>{L_AVATAR_GALLERY} :</label></dt>
            <dd><input type="submit" name="avatargallery" value="{L_SHOW_GALLERY}" class="button" /></dd>
        </dl>
        <!-- END switch_avatar_local_gallery -->
      </fieldset>
      <!-- END switch_avatar_block -->

      <fieldset class="frm-set">
        <!-- BEGIN switch_informations_menu -->
            <!-- BEGIN switch_register_not_display -->
              <!-- BEGIN switch_unsubscribe_allowed -->
              <dl class="frm-buttons">
                  <dt><label>{L_DELETE}</label></dt>
                  <dd><input type="checkbox" name="delete_user" /><span class="italic">{L_DELETE_EXPLAIN}</span>
                  </dd>
              </dl>
              <!-- END switch_unsubscribe_allowed -->
            <!-- END switch_register_not_display -->
        <!-- END switch_informations_menu -->

        <dl class="frm-buttons">
            <dt>&nbsp;</dt>
            <dd>
              {S_HIDDEN_FIELDS}
              <input class="button2" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
              <input class="button2" type="reset" name="reset" value="{L_RESET}" />
            </dd>
        </dl>
      </fieldset>
      </div>
      </div>
<div style="float: left; width: 181px;">
    <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
            <div class="h3">Hòm thư cá nhân</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_inbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=inbox"> Hộp thư đến</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_sentbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=sentbox"> Hộp thư đi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_outbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=outbox"> Thư đã gửi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_savebox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=savebox"> Hộp lưu trữ</a>
            </p>
        </div>
    </div>
    <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
            <div class="h3">Tùy chỉnh</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/user1010.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations"> Thông tin cá nhân</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/cog1010.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"> Quyền riêng tư</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/image110.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"> Ảnh đại diện</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/text_s10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature"> Tạo chữ ký</a>
            </p>
        </div>
    </div>
    <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
            <div class="h3">Khác</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/user-g10.png" />
                <a href="/groups"> Hội nhóm diễn đàn</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/group110.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"> Danh sách bạn bè</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/facebo10.jpg" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=facebook"> Kết nối facebook</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/eye1010.png" />
                <a href="/search?search_id=watchsearch"> Theo dõi bài viết</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/heart110.png" />
                <a href="/search?search_id=favouritesearch"> Bài viết ưa thích</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/page_e10.png" />
                <a href="/search?search_id=draftsearch"> Dự thảo</a>
            </p>
          <p><img src="http://illiweb.com/fa/i/dl.png" /><a href="profile?mode=editprofile&page_profil=attachments"> Tệp đính kèm</a></p>
        </div>
    </div>
</div>
  </form>

</div>
<script type="text/javascript">
$('input[name=reset]').click(function(){
  $("#pwd_good,#pwd_middle,#pwd_bad").hide();

});

$('input[name=new_password],input[name=username]').keyup(function() {

  if ( $('input[name=new_password]').val() != "" )
  {
      var level = passwordStrength($('input[name=new_password]').val(),$('input[name=username]').val());

      switch(level)
      {
        case 'bad' :
            $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
            $("#pwd_bad").show();
            break;

        case 'good' :
            $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
            $("#pwd_middle").show();
            break;

        case 'strong' :
            $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide();
            $("#pwd_good").show();
            break;
      }
  }
  else
  {
      $("#pwd_middle,#pwd_good,#pwd_bad").hide();
  }
});
</script>
<!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
<!-- BEGIN switch_fb_connect -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
  oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_connect -->
<!-- END switch_preferences_menu -->[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this image.]
Xem lý lịch thành viên http://xteenvn.forum-viet.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết