Kênh thông tin giải trí dành cho giới trẻ
Tự động đăng nhập lần sau
Toàn bộ
Đại sảnh
Du lịch VĐ
Làm quen
Thư viện
Thư giãn
Trường xưa
Âm nhạc
Phim ảnh
Thời trang
Cuộc sống
Tâm sự
Chém gió
Năng khiếu
DJ-Club
Bang hội
CLB
Đố vui
Trò chơi
Tin tức
Kỳ thú
Tin học
Ảnh đẹp
Học tập
Linh tinh
Tiêu đềSáng lậpGửi cuốiChuyên mụcBìnhXem
Bài gửi sau cùng
Bài mới trong thời gian

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [Last] Lasttopic ver 5.5 on Mon Nov 12, 2012 12:23 pm

 Trùm Forum

Admin

avatar
Trùm Forum


Demo:

[You must be registered and logged in to see this image.]

Thay...

Mod_most_active_topics

Code:
 
-->
<td class="alt1" valign="top" id="activetop" style="display:none">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" height="160">
            <tbody>
         
              <!-- BEGIN TOPIC -->
                <tr>
                    <td nowrap="nowrap">
                        <span class="smallfont">
  <a alt="{TOPIC.NAME}" class="mtmy" href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">
    <script>document.write(gioihant('{TOPIC.NAME}'));</script>
                          </a>
                        </span>
                    </td>
                    <td nowrap="nowrap" align="right">
                        <span class="smallfont"></span>
                    </td>
                </tr>
              <!-- END TOPIC -->
            </tbody>
        </table>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Mod_most_viewed_topics

Code:
 
 
-->
<tr>
     
      <td class="thead" style="height: 1px;">
                  <div href="#" rel="nofollow" style="cursor: pointer; " onclick="selectWysiwyg(this, 'topmenu2');"><span id="tentop2">Topic xem nhiều</span><img src="http://forum.fullvn.net/fullvn/misc/menu_open.gif" border="0" title="" alt=""/></div>
        <div class="select" id="topmenu2" style="margin-top: 3px; z-index: 50; visibility:hidden;  clip: rect(auto auto auto auto); "
align="left">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
        <tbody>
            <tr>
                <td class="vbmenu_option vbmenu_option_alink" nowrap="nowrap" style="cursor: default; ">
                    <a href="javascript:changstat2('activetop','viewedtop','Toppic xem nhiều');">Toppic xem nhiều</a>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="vbmenu_option vbmenu_option_alink" nowrap="nowrap" style="cursor: default; ">
                    <a href="javascript:changstat2('viewedtop','activetop','Toppic trả lời nhiều');">Toppic trả lời nhiều</a>
                </td>
            </tr>
           
        </tbody>
    </table>
 
</div>
      </td>
     
     
  </tr>
<tr>
    <td class="alt1" valign="top" id="viewedtop">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" height="160">
            <tbody>
              <script>
  function gioihant(a){
 
  return a.substring(0,20)+'...';
  }
</script>
              <!-- BEGIN TOPIC -->
                <tr>
                    <td nowrap="nowrap">
                        <span class="smallfont">
  <a alt="{TOPIC.NAME}" class="mtmy" href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">
    <script>document.write(gioihant('{TOPIC.NAME}'));</script>
                          </a>
                        </span>
                    </td>
                    <td nowrap="nowrap" align="right">
                        <span class="smallfont"></span>
                    </td>
                </tr>
              <!-- END TOPIC -->
            </tbody>
        </table>
    </td>
  <!--</td>

Mod_recent_topics

Code:
-->
 
<!-- BEGIN classical_row -->
<td class="alt1" rowspan="3" valign="top" id="changstats_latestposts">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" height="358">
        <tbody class="hienlast" style="display:none">
            <tr>
                <td width="380px" class="smallfont" nowrap="nowrap" style="border-bottom: 1px dashed #C6D7E9;">
                    <i>Chủ đề</i>
                </td>
              <td width="47px" class="smallfont" nowrap="nowrap" style="border-bottom: 1px dashed #C6D7E9;">
                    <i>Trả lời</i> </td>
              <td width="44px" class="smallfont" nowrap="nowrap" style="border-bottom: 1px dashed #C6D7E9;">
                    <i>Xem</i> </td>
                <td width="109px" class="smallfont" nowrap="nowrap" style="border-bottom: 1px dashed #C6D7E9;">
                    <i>Người gửi</i> </td>
                <td width="175px" class="smallfont" nowrap="nowrap" style="border-bottom: 1px dashed #C6D7E9;">
                    <i>Diễn đàn</i>
                </td>
            </tr>
          <script type="text/javascript">
 function gioihanl(a){
 if(a.length > 40){
  return a.substring(0,40)+'...';}else{return a;}
  };
            function shpost(a){
            window.open(a,'','width=200,height=100,top=200,left=400,menubar=no,titlebar=no,location=no');
            };
$(function () {
    $('.dulieu').load('/search?search_keywords=&search_author=*** table.table .statused tr:lt(20)', function () {
        var i;
        for (i = 0; i < 20; i++) {
            $('.box:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc2').html());
$('.reply:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc3:eq(0)').html());
$('.view:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc3:eq(1)').html());
        }
$(".hienlast").show();
    });
});
</script>   
                      <!-- BEGIN recent_topic_row -->
            <tr style="height: 17px;">
                <td width="380px" nowrap="nowrap">
                  <img src="http://forum.fullvn.net/fullvn/statusicon/post_new.gif"/>
                    <span class="smallfont">
                        <a href="javascript:shpost('{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}');" title="Click to view post">▼</a>
                        <a title="{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">
<script>document.write(gioihanl('{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}'));</script>
</a>
                    </span>
                   
                </td>
<td nowrap="nowrap" class="reply" width="47px">
 
                </td>
<td nowrap="nowrap" class="view" width="44px">
                   
                </td>
                <td nowrap="nowrap" width="109px">
                    <span class="smallfont">
                      <!-- BEGIN switch_poster -->
      <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
      <!-- END switch_poster -->
 
      <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
      {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
      <!-- END switch_poster_guest -->
                                                                            </span>
                </td>
                <td nowrap="nowrap" class="box" width="175px">
                 
                </td>
            </tr>
            <!-- END recent_topic_row -->
        </tbody>
    </table>
  <div style="display:none" class="dulieu"></div>
</td>
                                 
<!-- END classical_row -->
<!--</td>

Mod_top_post_users_week

Code:
-->
<td class="alt1" valign="top" id="toptuan" style="display:none">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" height="160">
                    <tbody><!-- BEGIN POSTER -->
                        <tr>
                            <td nowrap="nowrap">
                                <span class="smallfont">{POSTER.NAME}</span>
                            </td>
                            <td nowrap="nowrap" align="right">
                              <span class="smallfont"><script>document.write(gioihans('{POSTER.NB_POSTS}'));</script></span>
                            </td>
                        </tr>
                      <!-- END POSTER -->
                    </tbody>
                </table>
            </td>
<!--</td>

Mod_top_posters

Code:
<script>
  function gioihans(a){
  var b = a.split(' ');
  return b[0];
  }
</script>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%"
height="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="thead" nowrap="nowrap" align="left" width="164px">
                <div id="ctop_select_1" onclick="selectWysiwyg(this, 'topmenu');"  rel="nofollow" style="cursor: pointer; ">
                  <span id="tentop">Gửi bài nhiều</span>
                  <img src="http://forum.fullvn.net/fullvn/misc/menu_open.gif" border="0" title="" alt=""/>
                </div>
              <div class="select" id="topmenu" style="margin-top: 3px; z-index: 50; visibility:hidden;  clip: rect(auto auto auto auto); "
align="left">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
        <tbody>
            <tr>
                <td class="vbmenu_option vbmenu_option_alink" nowrap="nowrap" style="cursor: default; ">
                    <a href="javascript:changstat('toptuan','topposter','Gửi bài nhiều');">Gửi bài nhiều</a>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="vbmenu_option vbmenu_option_alink" nowrap="nowrap" style="cursor: default; ">
                    <a href="javascript:changstat('topposter','toptuan','Gửi nhiều trong tuần');">Gửi nhiều trong tuần</a>
                </td>
            </tr>
           
        </tbody>
    </table>
 
</div>
              <script>
             
              function changstat(a,b,c){
              var div = document.getElementById(a);
                var div2 = document.getElementById(b);
                var div3 = document.getElementById('tentop');
                div.style.display = 'none';
                div2.style.display = 'block';
                div3.innerHTML = c;
                selectWysiwyg(this, 'topmenu');
                }
                function changstat2(a,b,c){
              var div = document.getElementById(a);
                var div2 = document.getElementById(b);
                var div3 = document.getElementById('tentop2');
                div.style.display = 'none';
                div2.style.display = 'block';
                div3.innerHTML = c;
                selectWysiwyg(this, 'topmenu2');
                }
              </script>
             
            </td>
            <td class="thead" nowrap="nowrap"  width="779px">
                <span id="ct0" class="vbmenu_control">
                    <a href="javascript:cswitch_hm(0);">All Forums</a>
                </span>|
                <span id="ct1" class="">
                    <a href="javascript:cswitch_hm(1);"></a>
                </span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1" valign="top" id="topposter">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" height="160">
                    <tbody><!-- BEGIN POSTER -->
                        <tr>
                            <td nowrap="nowrap">
                                <span class="smallfont">{POSTER.NAME}</span>
                            </td>
                            <td nowrap="nowrap" align="right">
                              <span class="smallfont"><script>document.write(gioihans('{POSTER.NB_POSTS}'));</script></span>
                            </td>
                        </tr>
                      <!-- END POSTER -->
                    </tbody>
                </table>
            </td>
          <!--</td>

Cho vào đầu Index body:

Code:
<div class="main-head">
<div class="page-title"><h2>Lastest topic</h2></div></div>
 <div class="main-content">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}
<!-- END giefmod_index1 -->
  </div>

Sắp xếp Widget:

[You must be registered and logged in to see this image.]

maitruongmenyeu :-w[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this image.]
Xem lý lịch thành viên http://xteenvn.forum-viet.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết