Kênh thông tin giải trí dành cho giới trẻ
Tự động đăng nhập lần sau
Toàn bộ
Đại sảnh
Du lịch VĐ
Làm quen
Thư viện
Thư giãn
Trường xưa
Âm nhạc
Phim ảnh
Thời trang
Cuộc sống
Tâm sự
Chém gió
Năng khiếu
DJ-Club
Bang hội
CLB
Đố vui
Trò chơi
Tin tức
Kỳ thú
Tin học
Ảnh đẹp
Học tập
Linh tinh
Tiêu đềSáng lậpGửi cuốiChuyên mụcBìnhXem
Bài gửi sau cùng
Bài mới trong thời gian

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Chatbox FMvi Ver 1.3 on Tue Nov 13, 2012 8:22 am

 Trùm Forum

Admin

Admin
Trùm Forum


demo:
[You must be registered and logged in to see this image.]
hững chức năng mới so với ver 1.2:

Chức năng : Chức năng buzz làm rung chatbox trong 0.8s và phát âm thanh buzz (yahoo) cho tất cả thành viên đang có mặt trong chatbox (đối với IE và các trình duyệt không hỗ trợ CSS3 thì chỉ có âm thanh, ko có rung). Nếu bạn mới truy cập vào trang có chatbox chứa buzz thì bạn sẽ nhận được buzz.
Disconnect: Chỉ mình bạn nghe thấy âm thanh này khi bạn bị disconnect trên chatbox.
Online: Bạn sẽ nghe âm thanh online (yahoo) khi có số thành viên online tăng lên.
Away: Bạn sẽ nghe âm thanh offline (yahoo) khi có số thành viên away tăng lên.
New message: Bạn sẽ nghe âm thanh message (yahoo) khi số tin nhắn tăng lên trong 1 giây.
Full chat: Mở rộng khung chat toàn màn hình, lúc này menu lựa chọn sẽ nằm phía dưới, bên trái.

Hướng dẫn:
Bước 1: ACP - Modules - Chatbox - Configuration:
ChatBox configuration
Activate the ChatBox: Yes
ChatBox display: Do not display


Bước 2: ACP - Display - Avatars - Smilies - Add:

[You must be registered and logged in to see this image.]
Smilies Configuration
Smilie Code : buzz
Smilie Emotion : buzz
Add smile mớí bạn chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn, có thể dùng ảnh này[You must be registered and logged in to see this image.]
Bước 3: ACP - Display - Templates
Đặt code dưới đây vào index_body hoặc overall_footer
Code:
<style type="text/css">
#chatvds_menu{cursor:pointer;display:inline;z-index:999}
#autologinchat,#fullchat,#numbuzz,#numCon,#numCoff,#numlast,#numfirst{display:none;}
#chatvds_menu:hover{background-color:#333;color:#ff0}
#thongdiep_chat{position:fixed;bottom:30px;right:80px}
#fullchat,#chatvds_menu,#autologinchat{background:none repeat scroll 0 0 #000;border:1px solid #999;float:left;margin:-6px 5px;padding:5px;}
#tuychinh_chat{display:none;height:20px;position:fixed;bottom:-1px;right:0;font-family:Tahoma, Arial;font-size:12px;font-weight:700;z-index:999}
#chatfmvi{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/mainco13.png);z-index: 999;height:100%;position:fixed;right:5px;display:none;border:1px solid #999;margin:0;padding:0}
#mes_chat,#onl_chat,#away_chat{color:red}
#show_color{display:block}
</style>
<div id="tuychinh_chat" onmouseover="hien_tuychinh();" onmouseout="an_tuychinh();">
    <div id="fullchat">
        <input type="checkbox" />
        <span class="gensmall">Full chat</span>
    </div>
    <div id="autologinchat">
        <input type="checkbox" checked="checked" />
        <span class="gensmall">Auto Login</span>
    </div>
    <div id="chatvds_menu">
        <strong style="float:left">New message [
            <span id="mes_chat">0</span>] Online [
            <span id="onl_chat">0</span>] Away [
            <span id="away_chat">0</span>]</strong>
    </div>
    <div id="audiobuzz"></div>
    <div id="audiochaton"></div>
    <div id="audiochataway"></div>
    <div id="audiochatdiss"></div>
    <div id="audiochatmess"></div>
    <span id="numfirst">0</span>
    <span id="numlast">0</span>
    <span id="numbuzz">0</span>
    <span id="numon">0</span>
    <span id="numaway">0</span>
</div>
<iframe id="chatfmvi" onload="firstchatfmvi()" src="/chatbox/index.forum?archives=1"></iframe>
<script type="text/javascript">
function firstchatfmvi() {
    $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_header .chatbox-title").html('<font color="cyan">Chatbox <font color="yellow">Ver 1.3</font></font>');
    $("#chatfmvi").contents().find("#divsmilies").after('<div id="chatbuzz" style="padding:5px 2px" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className=\'fontbutton fontbutton_hover\'" onmouseout="this.className=\'fontbutton fontbutton_normal\'"><img src="http://www.fmvi.org/users/2315/72/47/45/smiles/3783939235.gif" alt="buzz"/></div>');
    $("#chatfmvi").contents().find("#chatbuzz").click(function () {
        $("#chatfmvi").contents().find("input[name='message']").val(":buzz:");
        $("#chatfmvi")[0].contentWindow.submitmsg("?archives=1")
    });
    $("#chatvds_menu").click(function () {
        $("#chatfmvi").toggle();
        0 != $("#autologinchat input:checked").length && "none" != $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_co").css("display") && $("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect();
        0 != $("#fullchat input:checked").length ? chatboxleft() : ($("#chatfmvi").css({
            height: "50%",
            bottom: "30px",
            right: "5px",
            width: "65%"
        }), $("#tuychinh_chat").css({
            right: "0",
            left: "auto",
            "z-index": "99999"
        }), $("#fullchat,#autologinchat").css("float", "left"))
    });
    $("#numdis").text($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_members li").length);
    $("#numbuzz").text($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox .msg img[alt='buzz']").length);
    $("#numon").text($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_members .online").next("ul").find("li").length);
    $("#numaway").text($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_members .away").next("ul").find("li").length);
    setInterval(function () {
        var b = $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_members li").length,
            d = $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox .msg img[alt='buzz']").length,
            a = $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_members .online").next("ul").find("li").length,
            c = $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_members .away").next("ul").find("li").length;
        $("#numfirst").text($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox p").length);
        setTimeout('$("#numlast").text($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox p").length)', 1E3);
        0 < Number($("#numfirst").text()) - Number($("#numlast").text()) && $("#audiochatmess").html('<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://baivong.do.am/dewplayer-mini_68.swf" flashvars="mp3=http://baivong.do.am/message.mp3&autoplay=1" width="1" height="1" />');
        b > Number($("#numdis").text()) ? ($("#audiochatdiss").html('<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://baivong.do.am/dewplayer-mini_68.swf" flashvars="mp3=http://baivong.do.am/disconnect.mp3&autoplay=1" width="1" height="1" />'), $("#numdis").text(b)) : b < Number($("#numdis").text()) && $("#numdis").text(b);
        d > Number($("#numbuzz").text()) ? ($("#audiobuzz").html('<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://baivong.do.am/dewplayer-mini_68.swf" flashvars="mp3=http://baivong.do.am/buzz.mp3&autoplay=1" width="1" height="1" />'), transformL(), setTimeout("transformR()", 100), setTimeout("transformL()", 200), setTimeout("transformR()", 300), setTimeout("transformL()", 400), setTimeout("transformR()", 500), setTimeout("transformL()", 600), setTimeout("transformR()", 700), setTimeout("$('#chatfmvi').contents().find('#chatbox_header, #chatbox_footer, #chatbox, #chatbox_members').css({'transform': 'rotate(0deg)', '-moz-transform': 'rotate(0deg)', '-webkit-transform': 'rotate(0deg)', '-o-transform': 'rotate(0deg)'})", 800), $("#numbuzz").text(d)) : d < Number($("#numbuzz").text()) && $("#numbuzz").text("0");
        "none" == $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_co").css("display") && $("#audiochatdiss").empty();
        a > Number($("#numon").text()) ? ($("#audiochaton").html('<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://baivong.do.am/dewplayer-mini_68.swf" flashvars="mp3=http://baivong.do.am/online.mp3&autoplay=1" width="1" height="1" />'), $("#numon").text(a)) : a < Number($("#numon").text()) && $("#numon").text(a);
        c > Number($("#numaway").text()) ? ($("#audiochataway").html('<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://baivong.do.am/dewplayer-mini_68.swf" flashvars="mp3=http://baivong.do.am/offline.mp3&autoplay=1" width="1" height="1" />'), $("#numaway").text(c)) : c < Number($("#numaway").text()) && $("#numaway").text(c); - 1 == $("#chatfmvi").contents().find("p:first").text().indexOf("You must be connected to use the ChatBox") ? (b = $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_members .away").next("ul").find("li").length, d = $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_members .online").next("ul").find("li").length, "inline" == $("#chatfmvi").css("display") && (null == my_getcookie("old_messenger") ? my_setcookie("old_messenger", 0, !0) : my_setcookie("old_messenger", $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox p").length, !0)), -1 != $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox p:first").text().indexOf("You are disconnected") && 0 == $("#audiochatdiss").find("embed[flashvars*='disconnect.mp3']").length ? (a = "X", my_setcookie("old_messenger", 1, !0), $("#audiochatdiss").html('<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://baivong.do.am/dewplayer-mini_68.swf" flashvars="mp3=http://baivong.do.am/disconnect.mp3&autoplay=1" width="1" height="1" />')) : (a = Number($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox p").length), c = Number(my_getcookie("old_messenger")), a < c ? (a = "X", my_setcookie("old_messenger", 0, !0)) : a -= c)) : b = d = a = "X";
        0 != $("#pun-head a.mainmenu[href='/login']").length && my_setcookie("old_messenger", 0, !0);
        $("#mes_chat").text(a);
        $("#onl_chat").text(d);
        $("#away_chat").text(b)
    },
    1E3);
    $("#tuychinh_chat").fadeIn(1E3);
    $("#autologinchat").click(function () {
        0 != $("#autologinchat input:checked").length ? my_setcookie("check_loginchat", "yes", !0) : my_setcookie("check_loginchat", "no", !0)
    });
    $("#fullchat input").click(function () {
        0 == $("#fullchat input:checked").length ? my_setcookie("check_fullchat", "yes", !0) : my_setcookie("check_fullchat", "no", !0)
    });
    "no" == my_getcookie("check_loginchat") && $("#autologinchat input").attr("checked", !1);
    "no" == my_getcookie("check_fullchat") && ($("#fullchat input").attr("checked", !0), chatboxleft())
}

function chatboxleft() {
    $("#chatfmvi").css({
        height: "100%",
        bottom: "0",
        right: "0",
        width: "100%"
    });
    $("#tuychinh_chat").css({
        left: "0",
        right: "auto",
        "z-index": "99999"
    });
    $("#fullchat,#autologinchat").css("float", "right")
}

function hien_tuychinh() {
    $("#fullchat,#autologinchat").show()
}

function an_tuychinh() {
    $("#fullchat,#autologinchat").hide()
}

function transformL() {
    $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_header, #chatbox_footer, #chatbox, #chatbox_members").css({
        transform: "rotate(-10deg)",
        "-moz-transform": "rotate(-10deg)",
        "-webkit-transform": "rotate(-10deg)",
        "-o-transform": "rotate(-10deg)"
    })
}

function transformR() {
    $("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_header, #chatbox_footer, #chatbox, #chatbox_members").css({
        transform: "rotate(10deg)",
        "-moz-transform": "rotate(10deg)",
        "-webkit-transform": "rotate(10deg)",
        "-o-transform": "rotate(10deg)"
    })
};
</script>

Ghi chú Để IDM không tự động bắt link mp3 - âm thanh chatbox, các bạn hãy bỏ chức năng tự bắt link mp3 của IDM theo hướng dẫn sau:
Bật IDM - Internet Download Manager
Click vào menu Downloads chọn Options
Trong cửa sổ bật ra, chọn tab Ganeral
Trong tab Ganeral, nhìn ở cuối có mục Customide IDM Download panels in browsers, bạn chọn Edit...
Trong cửa sổ bật ra, chọn tab For web-palyer
trong tab For web-palyer, mục Show IDM Download panels for following file type, bạn bỏ check mục MP3
Nhấn OK - OK
bản quyền thuộc [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this image.]
Xem lý lịch thành viên http://xteenvn.forum-viet.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết