Kênh thông tin giải trí dành cho giới trẻ
Tự động đăng nhập lần sau
Toàn bộ
Đại sảnh
Du lịch VĐ
Làm quen
Thư viện
Thư giãn
Trường xưa
Âm nhạc
Phim ảnh
Thời trang
Cuộc sống
Tâm sự
Chém gió
Năng khiếu
DJ-Club
Bang hội
CLB
Đố vui
Trò chơi
Tin tức
Kỳ thú
Tin học
Ảnh đẹp
Học tập
Linh tinh
Tiêu đềSáng lậpGửi cuốiChuyên mụcBìnhXem
Bài gửi sau cùng
Bài mới trong thời gian

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

 Trùm Forum

Admin

avatar
Trùm Forum


1 bài cho nó đậm (:|

Admin \'+_+

---------------------------------
Không Cho Click Chuột Phải ...
---------------------------------

Code:

 <SCRIPT language=JavaScript1.1>
function right(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' &&
(e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &&
(event.button == 2 || event.button == 3)) {
alert('Chuc Mot Ngay Vui ve - Gui Wedsite Cho Ban Be Cua Minh Nha !');
return false;
}
return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</SCRIPT>

---------------------------------------------------------------------------

CODE Làm Thanh Tiêu Đề Web Chạy Trên Task Manager Khi Đóng Mở Web ..

---------------------------------------------------------------------------
Code:

 <script language=javascript >

title_tmp1=document.title
if (title_tmp1.indexOf(">>")!=-1){
title_tmp2=title_tmp1.split(">>");
title_last="*~*"+title_tmp2[1];
title_last=title_last + "*~*" + title_tmp2[2];
}else{

if (title_tmp1.indexOf("*~*")!=-1){
title_tmp2=title_tmp1.split("*~*");
title_last="*~*"+title_tmp2[1];
if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
}
else { title_last=" [You must be registered and logged in to see this link.] "}
}


title_new=""+title_last+""
step=0

function flash_title()
{
step++
if (step==8) {step=1}
if (step==1) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
if (step==2) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
if (step==3) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
if (step==4) {document.title='[-*---'+title_new+'---*-]'}
if (step==5) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
if (step==6) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
if (step==7) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
setTimeout("flash_title()",180);
}
flash_title()

</script>

--------------------------------------------------------------------------------------------
CODE Chống Click Chuột Phải ... Và Làm "Giật Giật Web Nêu Người Xem Cứ Cố ý Click Right ...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Code:

 <SCRIPT language=JavaScript>
document.onmousedown=click
var times=0
var times2=10
function click() {
if ((event.button==2) || (event.button==3)) {
if (times>=1) { earthquake() }
alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
times++ } }
function earthquake() {
alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
window.moveTo(0, 0)
window.moveTo(1, 1)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(8, 8)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(10, 10)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(8, 8)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(1, 1)
alert("Giat Nhu Fiml Nha??!")
tremmors()
}
function tremmors() {
window.moveTo(0, 0)
window.moveTo(1, 1)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(8, 8)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(10, 10)
window.moveTo(11, 11)
window.moveTo(12, 12)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(8, 8)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(1, 1)
tremmors()
}
</SCRIPT>

--------------------------------------------------------------------
CODE Làm Con Chuột Có Mấy Cái Vòng Chạy Chạy Xung Quanh ...
--------------------------------------------------------------------

Code:

 <script language="JavaScript">
<!-- Mouse Attack by Kurt Grigg - http://www.btinternet.com/~kurt.grigg/javascript

var num=10;//Number of dots!
var vel=20;//Speed!
var col=new Array('#0080ff','#ffffff','#0000ff','#44ccff');//Dot colours, min 2!
var stopafter=60; //Stop and clear after x secondS!
//Nothing needs altering past here....................
var MAy=0;
var MAx=0;
var py=0;
var px=0;
var angle=0;
var distance=0;
var rep;
var ry=0;
var rx=0;
var tmr=null;
var n4=(document.layers);
var n6=(document.getElementById&&!document.all);
var ie=(document.all);
var o6=(navigator.appName.indexOf("Opera") != -1)?true:false;
var _d=(n4||ie)?'document.':'document.getElementById(" ';
var _a=(n4||n6)?'':'all.';
var _r=(n6)?'")':'';
var _s=(n4)?'':'.style';
var v=(n4)?"show":"visible";
var put=false;
stopafter*=1000;
if (n4||n6){
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function mouse1(e){
if (put) return false;
MAy = e.pageY-window.pageYOffset;
MAx = e.pageX;
}
if (n4) window.onMouseMove=mouse1;
else document.onmousemove=mouse1;
}
if (ie||o6){
function mouse2(){
if (put) return false;
MAy = (ie)?event.clientY:event.clientY-window.pageYOffset;
MAx = event.clientX;
}
document.onmousemove=mouse2;
}
if (n4){
for (inc=0; inc < num; inc++)
document.write('<layer name=dots'+inc+' top=0 left=0 width='+inc/3+' height='+inc/3+' bgcolor=#ffffff></layer>');
}
else{
if (ie&&!o6){
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
}
for (inc=0; inc < num; inc++)
document.write('<div id="dots'+inc+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+ inc/3+';height:'+inc/3+';background:#ffffff;font-size:1">.</div>');
if (ie&&!o6) document.write("</div></div>");
}
function pos(){
h=(ie)?document.body.clientHeight:window.innerHeig ht-20;
w=(ie)?document.body.clientWidth:window.innerWidth-20;
ry=Math.round(Math.random()*h);
rx=Math.round(Math.random()*w);
rep=Math.round(Math.random()*3);
if (rep == 3)ry=0;
if (rep == 2)ry=h;
if (rep == 1)rx=0;
if (rep == 0)rx=w;
py=ry;
px=rx;
}
pos();
function followleader(){
sy=(!ie)?window.pageYOffset:0;
sx=(!ie)?window.pageXOffset:0;
if (ie) outer.style.top=document.body.scrollTop;
for (inc=0; inc < num; inc++){
randomcol=col[Math.floor(Math.random()*col.length)];
temp1=eval(_d+_a+"dots"+inc+_r+_s);
temp1.visibility=v;
if (inc < num-1){
temp2=eval(_d+_a+"dots"+(inc+1)+_r+_s);
temp1.top=temp2.top;
temp1.left=temp2.left
}
else{
temp1.top=py+sy;
temp1.left=px;
}
if (n4)temp1.bgColor=randomcol;
else temp1.background=randomcol;
}
}
function bomb(){
ay=MAy-py;
ax=MAx-px;
angle=Math.round(Math.atan2(ay,ax)*180/Math.PI);
if (angle < 0) angle += 360;
MAdy=py-MAy;
MAdx=px-MAx;
distance=Math.floor(Math.sqrt(MAdx*MAdx+MAdy*MAdy) );
go_y = Math.round(vel*Math.sin(angle*Math.PI/180));
go_x = Math.round(vel*Math.cos(angle*Math.PI/180));
py+=go_y;
px+=go_x;
if (distance < vel) pos();
followleader();
tmr=setTimeout("bomb()",20);
}
bomb();
function dsbl(){
v=(n4)?"hide":"hidden";
put=true;
MAx=0;
MAy=0;
setTimeout('clearTimeout(tmr)',stopafter+100);
}
setTimeout('dsbl()',stopafter);
//-->
</script>

-------------------------
TITLE Chạy .....
-------------------------

Code:

 <script language=JavaScript>
var txt=" ..:: WelCome To Website | [You must be registered and logged in to see this link.] | Mang Giai Tri Online -> 12B2 THPT EaH'Leo - Daklak - Design : HoangVu Entertainment© -";
var expert=200;
// speed of roll
var refresh=null;
function marquee_title(){
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.lenghth)+txt.charAt(0);
refresh=setTimeout("marquee_title()",expert);
}
marquee_title();
</script>

------------------------------------
Dòng Chữ Chạy Dưới web ...
------------------------------------

Code:

 <SCRIPT language=JavaScript>
puchtit=")«-»(..:: Welcome To [You must be registered and logged in to see this link.] ::..)«-»(";
letrero2="·.¸¸.·´´¯`··._.·";
letrero1="·.¸¸.·´´¯`··._.·";ultimo1=letr ero1.length-1;
ultimo2=letrero2.length-1;
tiempo=setTimeout("scroll()",.100);
function scroll()
{
aux1=letrero1.charAt(ultimo1-1);
letrero1=aux1+letrero1.substring(0,ultimo1-1);
aux2=letrero2.charAt(0);
letrero2=letrero2.substring(1,ultimo2+1)+aux2;
window.status="(" + letrero1 + ")(" + letrero2 + puchtit + letrero1 + ")(" + letrero2 + ")";
tiempo=setTimeout("scroll()",.100);
return true;
}
// -->
</script>

-------------------------------------
Tạo 1 Button Giờ Trên Website
-------------------------------------

Code:

 <SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes();
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = " AM";
} else if(hrNow <= 11) {
ap = " AM";
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = " PM";
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow - 12);
ap = " PM";
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow - 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = "0" + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = "0" + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;
document.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout('clock()', 1000);
}
function timeInfo() {
milliSince = miNow;
milliNow = miNow - miVisit;
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
alert("There have been " + milliSince + " milliseconds since midnight, January 1, 1970. "
+ "You have spent " + milliNow + " of those milliseconds on this page. "
+ ".... About " + minsVisit + " minutes, and "
+ secsVisit + " seconds.");
}
document.write("<center><form name=\"form\">"
+ "<input type=button value=\"Click for info!\""
+ " name=button onClick=\"timeInfo()\"></form></center>");
onError = null;
clock();
// End -->
</SCRIPT>

--------------------------
Bộ Đếm 10 , 9 ....0
--------------------------

Code:

 <!---------------------------------------- NOJ DUNG --------------------->
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<!------------------------------- Thanh Trượt ---->
<STYLE>BODY A:link {
COLOR: #253d59; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
COLOR: #253d59; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
padding:0px; BACKGROUND: #ffffff; MARGIN: 0px; COLOR: #253d59; tahoma:
}
A:active {
padding:0px; BACKGROUND: #ffffff; MARGIN: 0px; COLOR: #253d59; tahoma:
}
HTML {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8b8b8b; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #7a7a7a
}
BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8b8b8b; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #7a7a7a
}
</STYLE>
<!------------------------- Kieu Chu ----------------->
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<CENTER><B><FONT style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS"
color=#ffff00>[</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS"
color=#ff3333> <A href="http://www.kyniemb2.top1.vn/">w</A></FONT><A
href="http://www.kyniemb2.top1.vn/"><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
face="Comic Sans MS" color=#cc00ff>W</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
face="Comic Sans MS" color=#ff3333>w.</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
face="Comic Sans MS">K<FONT color=#00ff00>y</FONT><FONT
color=#ff0000>Ni</FONT>e<FONT color=#ffff00>m</FONT><FONT
color=#cc00ff>B2</FONT>.T<FONT color=#00ff00>o</FONT>p<FONT
color=#ff3399>1</FONT>.V<FONT color=#ff0000>n</FONT></FONT></A><FONT
style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS" color=#ff3333> </FONT><FONT
style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS" color=#ffff00>]<BR></FONT><FONT
face="Comic Sans MS" color=#ff3399 size=6>Thay Đôi? Tên Miê`n Chính Thú*c
</FONT></B>
<DIV id=txt align=center></DIV><!--------------------- Doạn CODE ---------------->
<SCRIPT type=text/javascript>
var c=10;
var t;
var theDate = new Date();
s=theDate.getSeconds();

function ChangeUrl(site){
document.getElementById("txt").innerHTML='<br><br> <br><h3><a href="http://www.NHOOI.KISS.TO" target=Index><font face="Comic Sans MS" color=3366CC></a><br><a href="'+site+'" target=Index><font color=FF00FF><big>Click vào đây đê? vào Trang Chu? </big></font></font></a></h3><br><br><br><p align="center"><FONT face="Tahoma">Trình duyệt sẽ tự động chuyển sang <b><font color=blue>'+site+'</font></b> trong vòng <b><font color=red>'+c+'</font></b> giây nữa.<br></Font>';
document.getElementById("txt").innerHTML+='<strong ><a href="'+site+'" target="_top" onClick="this.style.behavior=\'url(#default#homepa ge)\';this.setHomePage(\'http://nhooi.kiss.to\');"><Font Face="Tahoma">Click vào đây nếu bạn chờ quá lâu [ Click ] Vao Day Cung Duoc !^^.</a></strong><br></span></p></Font>';
c-=1;
url=site;
t=setTimeout("ChangeUrl(url)",1000);
stopCount(c,url);
}

function stopCount(c,link){
if(c==-1)
{clearTimeout(t);
location.href=link;}
}
</SCRIPT>

<SCRIPT>
ChangeUrl('Http://KyNiemB2.Top1.Vn');
</SCRIPT>
<!---------------- Chu 2 -------------------->
<FONT face="Comic Sans MS" size=6><B><FONT
color=#ff0000>Design</FONT></B><B><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
color=#cc00ff>:</FONT><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
color=#ffff00>Hô`</FONT><FONT color=#00ff00> Ho</FONT>àng<FONT color=#00ff00>
</FONT><FONT color=#0000ff>Vũ</FONT><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
color=#cc00ff>®</FONT><FONT color=#00ff00><BR></FONT></B><FONT
color=#ffff00>Website</FONT><FONT color=#00ff00>
:[You must be registered and logged in to see this link.] color=#00ff00
size=6><BR></FONT></CENTER>
</TEXTAREA></P></BODY></HTML>

------------------------------------
Chữ ẩn hiện và thay đổi chữ
------------------------------------

Code:

<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->
<!-- ThangBomBH, [You must be registered and logged in to see this link.]. -->

<!-- Begin
// add as many or as few messages as you would like
var msg=new Array()
msg[0]="<CENTER>Chao mung cac ban den voi ThangBomBH Homepages ...!</CENTER>";
msg[1]="<CENTER>...Chuc cac ban luon thanh dat va vui ve.</CENTER>";
msg[2]="<CENTER>Just type in \"<A href='http://thangbombh.sg.st/'>Thangbombh.sg.st</A>\"</CENTER>";
msg[3]="<CENTER>Cam on cac ban da ghe tham !</CENTER>";

// set your first set of colors. Use as many or as few as you wish.
var colors1=new Array("ffffff", "eeeeff", "ddddff", "ccccff", "bbbbff", "aaaaff", "9999ff",
"8888ff", "7777ff", "6666ff", "5555ff", "4444ff", "3333ff","2222ff", "1111ff", "0000ff")

//set your second set of colors
// *** must have exactly the same number of colors as the array above ***
var colors2=new Array("ffffff", "ffeeee", "ffdddd", "ffcccc", "ffbbbb", "ffaaaa", "ff9999",
"ff8888", "ff7777", "ff6666", "ff5555", "ff4444", "ff3333", "ff2222", "ff1111", "ff0000")

//set the height of the display in pixels
high=60;

//set the width of the display in pixels
wide=350;

//set the pixel coordinates for the upper left hand corner of the display
Xpos=220;
Ypos=180;

// move the display away from the edges of the background
pad=15;

// set the background color of the display
bgcol="ffffff";

//add a background image if you want.
// *** for no image, just leave empty quotes (ex. cellbg=""; ) ***
cellbg="faderbg.jpg";

// set the font
fntFam="verdana,helvetica,arial";
fntSize=14;

// set how how many seconds you want the message to stay remain at totality.
pause=2.5;


// Do not edit these values below!!!

icolor=0;
mcolor=1;
imsg=0;
spWidth=wide-(2*pad);
totality=false;
glowing=true;
var theMsg="";
var cellcontent="";
pause=pause*1000;
if(cellbg.length>4){cellbg=" background="+cellbg}
else{cellbg="";}

function doPause(){
totality=false; t=setTimeout("changecolor()",pause);
}
function initiate(){
getContentColor();
getMsg();
getCellContent();
if(document.all){
msgbg.innerHTML=cellcontent;
msgfade.innerHTML=theMsg;
msgbg.style.posLeft=Xpos;
msgbg.style.posTop=Ypos;
msgfade.style.posLeft=Xpos+pad;
msgfade.style.posTop=Ypos+pad;
t=setTimeout("changecolor()",50);}
if(document.layers){
document.msgbg.document.write(cellcontent);
document.msgbg.document.close();
document.msgfade.document.write(theMsg);
document.msgfade.document.close();
document.msgbg.left=Xpos;
document.msgbg.top=Ypos;
document.msgfade.left=Xpos+pad;
document.msgfade.top=Ypos+pad;
t=setTimeout("changecolor()",100);}
}
function changecolor(){
if(totality==true){doPause();}
else{
getMsg();
getContentColor();
if(document.all){
msgfade.innerHTML=theMsg;
t=setTimeout("changecolor()",50);}
if(document.layers){
document.msgfade.document.write(theMsg);
document.msgfade.document.close();
t=setTimeout("changecolor()",70);}
}
}
function getFadeColor(){
icolor=icolor-1;
if(mcolor==1){contentcolor=colors1[icolo
r];}
else{contentcolor=colors2[icolor];}
}
function getGlowColor(){
icolor=icolor+1;
if(mcolor==1){contentcolor=colors1[icolo
r];}
else{contentcolor=colors2[icolor];}
}
function changemsg(){
if(imsg==msg.length-1){imsg=0; mcolor=1;}
else if(imsg != msg.lenght-1 && mcolor==1){imsg=imsg+1; mcolor=0;}
else{imsg=imsg+1; mcolor=1;}
}
function getContentColor(){
if(icolor==colors1.length-1 && glowing==true){
getFadeColor(); glowing=false; totality=true;}
else if(icolor < colors1.length && glowing==true){
getGlowColor();}
else if(icolor < 1 && glowing==false){changemsg(); getGlowColor(); glowing=true;}
else{getFadeColor();}
}
function getMsg() {
theMsg="<span style='font-size:"+fntSize+"pt; font-family:"+fntFam+"; width:"+spWidth+";'>"
theMsg+="<B><font color="+contentcolor+">"+msg[imsg]+"</font></B> "
theMsg+="</span>"
}
function getCellContent(){
cellcontent="<TABLE height="+high+
" width="+wide+" bgcolor="+bgcol+" cellpadding=0 cellspacing=0><TR><TD"+cellbg+"> </TD></TR></TABLE>"}
// End -->
</script>

</HEAD>

<!-- STEP TWO: Insert the onLoad event handler into your BODY tag -->

<BODY onLoad="initiate()">

<!-- STEP THREE: Copy this code into the BODY of your HTML document -->

<DIV id=msgbg style="position: absolute;"></DIV>
<DIV id=msgfade style="position: absolute;"></DIV>
<!-- Script Size: 5.17 KB -->


---------------------------
Link đổi màu tự động
---------------------------

Code:

<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
function initArray() {
for (var i = 0; i < initArray.arguments.length; i++) {
this[i] = initArray.arguments[i];
}
this.length = initArray.arguments.length;
}
var colors = new initArray(
"red",
"blue",
"green",
"purple",
"black",
"tan",
"red");
delay = .5; // seconds
link = 0;
vlink = 2;
function linkDance() {
link = (link+1)%colors.length;
vlink = (vlink+1)%colors.length;
document.linkColor = colors[link];
document.vlinkColor = colors[vlink];
setTimeout("linkDance()",delay*1000);
}
linkDance();
// End -->
</script>
<p><a href="http://thangbombh.sg.st">Welcome to ThangBomBh Homepages !</a></p>

<!-- Be sure to include some links in your HTML page! -->

<!-- Script Size: 0.98 KB -->

----------------------------------
Chữ vòng quanh theo con trỏ
----------------------------------

Code:

<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: ThangBomBH (thangbom_bh@yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://thangbombh.sg.st -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
if (document.all) {
//Things you can alter
yourLogo = "Welcome to ThangBomBH Homepages !"; //Not less than 2 letters!
logoFont = "Arial";
logoColor = "000000";
//Nothing needs altering below!
yourLogo = yourLogo.split('');
L = yourLogo.length;
TrigSplit = 360 / L;
Sz = new Array()
logoWidth = 100;
logoHeight = -30;
ypos = 0;
xpos = 0;
step = 0.03;
currStep = 0;
document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i = 0; i < L; i++) {
document.write('<div id="ie" style=& quot;position:absolute;top:0px;left:0px;
'
+'width:10px;height:10px;font-family:'+logoFont+';font-size:12px;'
+'color:'+logoColor+';text-align:center">'+yourLogo[i]+'</div>');
}
document.write('</div></div>');
function Mouse() {
ypos = event.y;
xpos = event.x - 5;
}
document.onmousemove=Mouse;
function animateLogo() {
outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;
for (i = 0; i < L; i++) {
ie[i].style.top = ypos + logoHeight * Math.sin(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
ie[i].style.left = xpos + logoWidth * Math.cos(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
Sz[i] = ie[i].style.pixelTop - ypos;
if (Sz[i] < 5) Sz[i] = 5;
ie[i].style.fontSize = Sz[i] / 1.7;
}
currStep -= step;
setTimeout('animateLogo()', 20);
}
window.onload = animateLogo;
}
// End -->
</script>
<!-- Script Size: 1.93 KB -->

------------------------------------------------
Chữ chạy theo con trỏ, chữ này có bóng
------------------------------------------------

Code:

<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: ThangBomBH (thangbom_bh@yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://thangbombh.sg.st -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
message = 'Welcome to ThangBomBH Homepages !';
FonT = 'Verdana';
ColoR = '999999';
SizE = 3; //1 to 7 only!

var amount = 5, ypos =- 50, xpos = 0, Ay = 0, Ax = 0, By = 0, Bx = 0, Cy = 0, Cx = 0, Dy = 0, Dx = 0, Ey = 0, Ex = 0;
if (document.layers) {
for (i = 0; i < amount; i++) {
document.write('<layer name=nsl'+i+' top=0 left=0><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></layer>');
}
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function nsmouse(evnt) {
xpos = evnt.pageX + 20;
ypos = evnt.pageY + 20;
}
window.onMouseMove = nsmouse;
}
else if (document.all) {
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
for (i = 0; i < amount; i++) {
document.write('<div id="text"'+i+' style=& quot;position:absolute;top:0px;left:0px;
width:400px;height:20px"><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></div>')
}
document.write("</div>");
document.write("</div>");
function iemouse() {
ypos = event.y + 20;
xpos = event.x + 20;
}
window.document.onmousemove = iemouse;
}
function makefollow() {
if (document.layers) {
document.layers['nsl'+0].top = ay;
document.layers['nsl'+0].left = ax;
document.layers['nsl'+1].top = by;
document.layers['nsl'+1].left = bx;
document.layers['nsl'+2].top = cy;
document.layers['nsl'+2].left = cx;
document.layers['nsl'+3].top = Dy;
document.layers['nsl'+3].left = Dx;
document.layers['nsl'+4].top = Ey;
document.layers['nsl'+4].left = Ex;
}
else if (document.all) {
outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;
text[0].style.pixelTop = ay;
text[0].style.pixelLeft = ax;
text[1].style.pixelTop = by;
text[1].style.pixelLeft = bx;
text[2].style.pixelTop = cy;
text[2].style.pixelLeft = cx;
text[3].style.pixelTop = Dy;
text[3].style.pixelLeft = Dx;
text[4].style.pixelTop = Ey;
text[4].style.pixelLeft = Ex;
}
}
function move() {
ey = Ey += (ypos - Ey) * 0.2;
ex = Ex += (xpos - Ex) * 0.2;
dy = Dy += (ey - Dy) * 0.3;
dx = Dx += (ex - Dx) * 0.3;
cy = Cy += (dy - Cy) * 0.4;
cx = Cx += (dx - Cx) * 0.4;
by = By += (cy - By) * 0.5;
bx = Bx += (cx - Bx) * 0.5;
ay = Ay += (by - Ay) * 0.6;
ax = Ax += (bx - Ax) * 0.6;
makefollow();
setTimeout('move()', 10);
}
window.onload=move;
// End -->
</script>
<!-- Script Size: 2.91 KB -->

-------------------------------------
Chuỗi các ngôi sao bay theo Mouse
-------------------------------------

Chú ý : Cần ảnh 6 ngôi sao , đặt nó trong 1 thư mục có tên là Images, bên ngoài thư mục đó là trang web có chứa đoạn mã bên dưới

Code:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Hieu u'ng JavaScript - Le Quang Anh Hu'ng</TITLE>

<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=x-user-defined">

<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>

<META content="Le Quang Anh Hu'ng Homepage" name=Author>

<script language=JavaScript>

<!--Che dấu những trình duyệt mà không biết JavaScript (ở đây sử dụng câu lệnh If và else if)

var version = 0;

if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4") != -1) version = 5;

else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 3") != -1) version = 1;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4") != -1) version = 4;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4.5") != -1) version = 7;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/3") != -1) version = 3;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/2") != -1) version = 2;

else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4.5") != -1) version = 6;

else version = 8;

// -->

</SCRIPT>

<STYLE> <!-- Nơi đây dùng để tạo mẫu kích thước, vị trí cho Images(6 ngôi sao)--> #trailsprite1 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 1px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 100

}

#trailsprite2 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite3 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite4 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite5 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite6 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

</STYLE>

</HEAD>

<BODY bgColor=#000000> <!-- chỉ màu nền background color -->

<script language=JavaScript1.1>

if (version > 3) <!-- Nếu ver > 3 (JavaScript) khi đó sẽ xuất ra màn hình bức ảnh thứ 1 và thứ tự tiếp theo ứng với mỗi images bao gồm chiều cao, viền, tên, Id -->

document.write('<div id="trailSprite1"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif1.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite1img"></div><div id="trailSprite2"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif2.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite2img"></div><div id="trailSprite3"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif3.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite3img"></div><div id="trailSprite4"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif4.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite4img"></div><div id="trailSprite5"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif5.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite5img"></div><div id="trailSprite6"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif6.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite6img"></div>')

</SCRIPT>

<script language=JavaScript> <!-- Nơi dòng lệnh này hỗ trợ cho trình duyệt Netscape không có cũng chẳng sao -->

<!--

NS4 = (("Netscape"==navigator.appName) && ("4"<=parseInt(navigator.appVersion)))

window.name = "right" <!-- Bạn phải cẩn thận ngay chổ chữ "right" đây là chỗ nguy hiểm chết người nếu bạn không để ý frames của bạn sẽ sổ tầm bậy liền đó, chính vì vậy bạn ấn định để sổ frames tên gì thì phải đặt tên đó à nghe! -->

// -->

</SCRIPT>

<script language=Javascript1.1>

<!--

var isNS = (navigator.appName == "Netscape");

layerRef = (isNS) ? "document" : "document.all";

styleRef = (isNS) ? "" : ".style";

var queue = new Array();var NUM_OF_TRAIL_PARTS = 6

for (x=1; x < 7; x++)

{ ///////////////Image Preload

eval("trailSpriteFrame" + x + "=new Image(10,10);");

eval("trailSpriteFrame" + x + ".src='images/trailgif"+x+".gif';");

}////////////////////////////////////////////////Đối tượng vệt ngôi sao chạy theo mouse

function trailSpriteObj(anID)

{

this.trailSpriteID = "trailSprite" + anID; //Tùy đằng trước

this.imgRef = "trailSprite" + anID + "img"; //Chuyển tới tên những ngôi sau

this.currentFrame = 1; //nhìn thấy khung

this.animateTrailSprite = animateTrailSprite; //Khai báo phương pháp vòng lặp đối tượng

}

function animateTrailSprite()

{

if (this.currentFrame <7)

{// Nếu có hoạt cảnh (mà) những khung rời bỏ, thay đổi những ngôi sao kết cấu hiện thời

if (isNS)

{ //Phát hiện ra bộ duyệt và thực hiện sự chuyển đổi hình ảnh

eval("document['"+this.imgRef+"'].src=trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");

}

else

{

eval("document['"+this.imgRef+"'].src=trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");

}

this.currentFrame ++; //và tăng thêm hiện thời những đối tượng hình ảnh

}

else

{ //Khung hiện hành như vậy đạt đến giới hạn nó che dấu ngôi sao

eval(layerRef + '.' + this.trailSpriteID + styleRef + '.visibility="hidden"');

}

}/////////////////////////////////////////////////////////////////

function processAnim()

{

for(x=0; x < NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)

queue[x].animateTrailSprite();

}

function processMouse(e)

{

currentObj = shuffleQueue();

if (isNS)

{

eval("document." + currentObj + ".left=e.pageX-0;");

eval("document." + currentObj + ".top=e.pageY+5;");

}

else

{

eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelLeft=event.clientX+document.body.scro llLeft-0;");

eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelTop=event.clientY+document.body.scrol lTop+5;");

}

}

function shuffleQueue()

{

lastItemPos = queue.length - 1;

lastItem = queue[lastItemPos];

for (i = lastItemPos; i>0; i--)

queue[i] = queue[i-1];

queue[0] = lastItem;

queue[0].currentFrame = 1; //sự sắp đặt lại số thứ tự hình ảnh của những đối tượng & làm cho ngôi sao rõ ràng thêm

eval(layerRef + '.' + queue[0].trailSpriteID + styleRef + '.visibility="visible"');

return queue[0].trailSpriteID;

}

function init()

{

for(x=0; x<NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++) //Sắp hàng đầy đủ vệt dài của đối tượng

queue[x] = new trailSpriteObj(x+1);

if (isNS)

{

document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);

}

document.onmousemove = processMouse;

setInterval("processAnim();",25);

}

if (version > 3)

window.onload = init;

// -->

</SCRIPT>

</body>

</html>

Sưu tầm [You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this image.]
Xem lý lịch thành viên http://xteenvn.forum-viet.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết